Araştırmalarımızı sağlığınız için yürütüyoruz

Andulasyon teknolojisinin geliştirilmesi ve biyofiziksel tıp alanındaki bilgimizin artması için aralıksız olarak çalışıyoruz çünkü ürünlerimizin geliştirilmesinin ve ürünlerimizin kullanıcılarımız tarafından başarılı bir şekilde kullanılmasının temelinde bilim bulunmaktadır. Bu bağlamda odak noktamızı, yalnızca semptomların tedavisi değil, aynı zamanda kronik şikayetlerin temel nedenleri oluşturmaktadır. Dolayısıyla araştırmalarımızı, kişinin esenliğinde meydana gelecek bir bozulmaya neden olacak hastalıkları ortaya çıkaran süreçler üzerinde yoğunlaştırmaktayız. Bu durum şimdiden kronik şikayetlerin yanında diğer uygulama alanlarında da başarılı bir şekilde uygulanan beş adet çalışma prensibinin geliştirilmesiyle sonuçlandı. Bu sayfada sizlere çalışma prensiplerimizin geçerliliğini kanıtlayan mevcut araştırma ve çalışmaların genel bir tanıtımını sunmak istiyoruz. Sizlere konuyla ilgili eksiksiz ve kapsamlı nitelikte bilgi sunmak  bizim için son derece önemli.  

Andulasyonun gelişimi (bölüm)

Terim Yıl Yazar Teknoloji
An­dul­la­ti­on2014Ko­va­ro­va, L. et al.Re­ge­ne­ra­ti­on
 2014FMus­kel­to­nus
 2013Pas­tou­ret et al.Lym­ph­sys­tem
 2012Frohn, StutzTheo­re­ti­sche Grund­la­gen
 2011Pas­tou­ret et al.Mi­kro­zir­ku­la­ti­on
 2010 Par­kin­son-Stu­die
 2007hhpPa­tent­schrift

Araştırmalarımızı sağlığınız için yürütüyoruz

Uluslararası Andulasyon Teknolojisi Birliği (IAAT), bundan böyle Avrupa Andulasyon Teknolojisi Birliği’nin (EAAT) misyonunu izleyecektir. IAAT, Andulasyon terapisini geleneksel terapilere ek ve yardımcı, tamamlayıcı bir tedavi formu olarak tesis etmeyi amaçlamaktadır. IAAT temelde Andulasyonla ilgili olmak üzere bilimsel makaleler ve araştırma dökümanları yayımlamaktadır, harici araştırma projelerinin tanıtımı ve koordinasyonunun yanında dahili bilimsel çalışmaların yürütülmesi de buna dahildir. IAAT, uluslararası bir ağa ve farklı disiplinlere mensup bağımsız bilim insanlarının yürütmekte olduğu araştırmaları da izlemektedir. Terapatik seçeneklerin tarafsız ve sürekli optimizasyonu için gereken koşullar sağlanmaktadır. IAAT, Andulasyonu diğer terapi ve tedaviler ile birlikte uygulayan terapistlerin ve sağlık uzmanlarının eğitim ve yetiştirilmesini teşvik etmektedir.